top of page
4.png

על הפרויקט

החברה להתחדשות עירונית היא החברה המובילה בישראל לייזום, תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים שפינוי-בינוי במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית ברחבי הארץ. החברה משלבת חוסן כלכלי ועסקי, ניסיון רב-שנים, ידע מצרפי נדיר וגישה אישית ואנושית, המאפשרים לה ללוות פרויקטים מורכבים לכל אורכם, תוך טיפול אישי מסור בכל בעלי הדירות בפרויקט.

הסביבה

החברה להתחדשות עירונית היא החברה המובילה בישראל לייזום, תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים שפינוי-בינוי במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית ברחבי הארץ. החברה משלבת חוסן כלכלי ועסקי, ניסיון רב-שנים, ידע מצרפי נדיר וגישה אישית ואנושית, המאפשרים לה ללוות פרויקטים מורכבים לכל אורכם, תוך טיפול אישי מסור בכל בעלי הדירות בפרויקט.

הארכיטקט

החברה להתחדשות עירונית היא החברה המובילה בישראל לייזום, תכנון, ניהול וביצוע פרויקטים שפינוי-בינוי במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית ברחבי הארץ. החברה משלבת חוסן כלכלי ועסקי, ניסיון רב-שנים, ידע מצרפי נדיר וגישה אישית ואנושית, המאפשרים לה ללוות פרויקטים מורכבים לכל אורכם, תוך טיפול אישי מסור בכל בעלי הדירות בפרויקט.

Man with Bun
4.png

עיקרי המפרט הטכני

 • מעלית "שינדלר" מפוארת

 • ציפוי חיצוני בתלייה יבשה

 • פיתוח סביבתי עשיר

 • חיפוי  בקירות חיצוניים

 • מעלית "שינדלר" מפוארת

 • ציפוי חיצוני בתלייה יבשה

 • פיתוח סביבתי עשיר

 • חיפוי  בקירות חיצוניים

 • מעלית "שינדלר" מפוארת

 • ציפוי חיצוני בתלייה יבשה

 • פיתוח סביבתי עשיר

 • חיפוי  בקירות חיצוניים

 • מעלית "שינדלר" מפוארת

 • ציפוי חיצוני בתלייה יבשה

 • פיתוח סביבתי עשיר

 • חיפוי  בקירות חיצוניים

bottom of page